Privacyverklaring

PackCloud Software B.V. (hierna PackCloud) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

PackCloud Software B.V. support@pack.cloud

Persoonsgegevens die wij verwerken

PackCloud is een online platform waarmee (e-commerce) bedrijven hun logistiek beheren. In PackCloud handelen zij bestellingen af en versturen zij zendingen naar hun klanten. De gegevens van deze klanten zijn ook bekend bij PackCloud.

Als je klant bent van PackCloud, verwerken we de volgende gegevens:

Als je een gebruikersaccount hebt op PackCloud, verwerken we de volgende gegevens:

Als je een bestelling plaatst bij een webshop die is aangesloten op PackCloud, verwerken we de volgende gegevens:

Als je onze website bezoekt, verwerken we de volgende gegevens:

Als je contact met ons opneemt via onze website, e-mail of sociale media:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PackCloud verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Als je gebruiker / klant bent van PackCloud:

Als je een bestelling plaatst bij een webshop die is aangesloten op PackCloud:

Het bedrijf waar de bestelling is geplaatst, blijft verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens en waarom.

Als je onze website bezoekt:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als je gebruiker bent van PackCloud bewaren we je account gegevens totdat je deze zelf verwijdert.

Als je klant bent van PackCloud bewaren we je klantgegevens zolang je klant bent. Gegevens in onze administratie worden altijd 7 jaar bewaard.

Gegevens die we verwerken als verwerker, in opdracht van jou als klant, bewaren we zolang je klant bent van PackCloud. 90 dagen nadat alle diensten zijn beëindigd worden de gegevens automatisch verwijderd. Het is mogelijk om alle gegevens eerder te verwijderen als je dit wenst.

Website bezoeken worden maximaal 12 maanden bewaard. Waar mogelijk zijn deze gegevens geanonimiseerd.

Als je contact met ons opneemt, bewaren we deze gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

PackCloud deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten en eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze (sub)verwerkers kan je hier vinden. PackCloud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als we jouw gegevens verwerken in opdracht van een klant van ons, moeten we jouw gegevens verstrekken aan bijvoorbeeld verzenddiensten zodat zij de bestelling bij jou kunnen bezorgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PackCloud gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PackCloud gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PackCloud en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@pack.cloud. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. PackCloud wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PackCloud neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via support@pack.cloud.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van logistiek en ecommerce.