Get list of return receipts

GET

https://api.pack.cloud/v1/warehouses/{warehouseId}/return-receipts

Request

Path parameters

warehouseIdstring

Query parameters

filter[status]array
Include return receipts that has status
Allowed values:createdpendingcompleted
sortstring
Allowed values:created_at-created_at

Response

OK

Body

idstring
ID of the return receipt
organization_idstring
ID of the organization
remarksstringnull
Remarks of the return receipt
statusstring
Status of the return receipt
Allowed values:createdpendingcompleted
completed_atstring
Receipt marked completed at
created_atstring
Creation time of resource
updated_atstring
Latest update time of resource
prevstringnull
Link to previous page
nextstringnull
Link to next page
per_pageinteger
Item count per page
Example:25

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van logistiek en ecommerce.