Get list of fulfillments

GET

https://api.pack.cloud/v1/warehouses/{warehouseId}/fulfillments

Request

Path parameters

warehouseIdstring

Query parameters

filter[organization_id]string
Only include fulfillments with organization id
filter[exception]boolean
Only include fulfillments with an exception
filter[has_stock_location]array
Only include fulfillments that has these stock location names
filter[orders.recipient_address.country_code]array
Only include fulfillments that has recipient country
filter[pickable]boolean
Only include fulfillments that are (non-)pickable
filter[quantity_items]integer
Only include fulfillments that contains x items
filter[quantity_products]integer
Only include fulfillments that contains x different products
filter[release_at]datetime
Only include fulfillments that are available for picking at
filter[status]array
Include fulfillments that has status
Allowed values:calculatingon_holdqueuedpendingpickingpickedshipped
includearray
Allowed values:ordersorders.brand
sortstring
Allowed values:created_at-created_atrelease_at-release_atshipped_at-shipped_at

Response

OK

Body

idstring
ID of the fulfillment
referencestringnull
Reference of the fulfillment
statusstring
Status of the fulfillment
Allowed values:calculatingon_holdqueuedpendingpickingpickedshipped
release_atstringnull
Available for picking time
shipped_atstringnull
Completed time
created_atstring
Creation time of resource
updated_atstring
Latest update time of resource
prevstringnull
Link to previous page
nextstringnull
Link to next page
per_pageinteger
Item count per page
Example:25

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van logistiek en ecommerce.