Get list of picklists

GET

https://api.pack.cloud/v1/warehouses/{warehouseId}/picklists

Request

Path parameters

warehouseIdstring

Query parameters

filter[assigned_to_user_id]string
Include picklists that are assigned to a specific user id
filter[reference]string
filter[status]array
Include picklists that has status
Allowed values:createdpickingpickedcompleted
sortstring
Allowed values:created_at-created_at

Response

OK

Body

idstring
ID of the order
assigned_to_user_idstringnull
ID of the assigned user
trolley_idstringnull
ID of the trolley used for picking
referencestring
Human readable generated reference
Example:P220101-001
statusstring
Status of the picklist
Allowed values:createdpickingpickedcompleted
typestring
Type of the picklist
Allowed values:multisingle
created_atstring
Creation time of resource
updated_atstring
Latest update time of resource
fulfillments_countinteger
The number of fulfillments linked to this picklist
prevstringnull
Link to previous page
nextstringnull
Link to next page
per_pageinteger
Item count per page
Example:25

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van logistiek en ecommerce.