Get preset by id

GET

https://api.pack.cloud/v1/warehouses/{warehouseId}/picklist-presets/{presetId}

Request

Path parameters

warehouseIdstring
presetIdstring

Response

OK

Body

idstring
ID of the preset
namestring
Name of the preset
Example:Single items
enabledboolean
fulfillments_countinteger
The default number of fulfillments to include in picklists with this preset
sortinteger
typestring
Allowed values:multisingle
created_atstring
Creation time of resource
updated_atstring
Latest update time of resource

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van logistiek en ecommerce.