Create bins in bulk

POST

https://api.pack.cloud/v1/warehouses/{warehouseId}/bins/bulk

Request

Path parameters

warehouseIdstring

Payload

bin_type_idstringrequired
ID of the bin type
namestringrequired
Name
Example:WB0000001

Response

OK

Body

idstring
ID of the bin
bin_type_idstring
ID of the bin type
trolley_idstringnull
ID of the trolley
trolley_positionintegernull
Position of the bin in trolley
namestring
Name
Example:WB0000001
created_atstring
Creation time of resource
updated_atstring
Latest update time of resource

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van logistiek en ecommerce.