Get list of bins

GET

https://api.pack.cloud/v1/warehouses/{warehouseId}/bins

Request

Path parameters

warehouseIdstring

Query parameters

filter[bin_type_id]string
filter[trolley_id]string
filter[name]string
filter[name.startsWith]string
includearray
Allowed values:bin_typetrolley
sortstring
Allowed values:name-nametrolley_position-trolley_position

Response

OK

Body

idstring
ID of the bin
bin_type_idstring
ID of the bin type
trolley_idstringnull
ID of the trolley
trolley_positionintegernull
Position of the bin in trolley
namestring
Name
Example:WB0000001
created_atstring
Creation time of resource
updated_atstring
Latest update time of resource
prevstringnull
Link to previous page
nextstringnull
Link to next page
per_pageinteger
Item count per page
Example:25

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van logistiek en ecommerce.