Get goods receipts

GET

https://api.pack.cloud/v1/warehouses/{warehouseId}/goods-receipts

Request

Path parameters

warehouseIdstring

Query parameters

filter[organization_id]string
filter[status]array
Allowed values:canceledexpectedarrivedpendingcompleted
sortstring
Allowed values:created_at-created_at

Response

OK

Body

idstring
ID of the goods receipt
organization_idstring
ID of the organization
remarksstring
statusstring
Status of the goods receipt
Allowed values:canceledexpectedarrivedpendingcompleted
expected_delivery_atstring
Expected delivery date
arrived_atstring
Time that receipt was arrived
completed_atstring
Time that receipt was completed
created_atstring
Creation time of resource
updated_atstring
Latest update time of resource
prevstringnull
Link to previous page
nextstringnull
Link to next page
per_pageinteger
Item count per page
Example:25

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van logistiek en ecommerce.