Update return request

PUT

https://api.pack.cloud/v1/organizations/{organizationId}/return-requests/{returnRequestId}

Request

Path parameters

organizationIdstring
returnRequestIdstring

Payload

brand_idstring
ID of the brand
customer_idstring
ID of the customer
referencestring
Reference of the return request
Example:R-ORD100123
return_methodstring
Return method
Allowed values:storedrop_off_pointpickupown_carrier
Price of customer contribution for return shipment
currencystringrequired
ISO 4217 code of the currency
Example:EUR
valuestringrequired
Money amount
Example:9.95
return_shipping_service_method_idstringnull
ID of the shipping method used for return shipment
refund_typestring
Refund type
Allowed values:couponexchangegift_cardmoney
statusstring
Status of the return request
Allowed values:canceleddraftpendingacceptedrejectedexpiredreceivedrefundcompleted

Response

OK

Body

idstring
ID of the return request
customer_idstringnull
ID of the customer whose return request is
referencestring
Reference
return_methodstring
Return method
Allowed values:storedrop_off_pointpickupown_carrier
Price of customer contribution for return shipment
return_shipping_service_method_idstringnull
ID of the shipping method used for return shipment
statusstring
Status
Allowed values:canceleddraftpendingacceptedrejectedexpiredreceivedrefundcompleted
refund_typestring
Refund type
Allowed values:couponexchangegift_cardmoney
created_atstring
Creation time of resource
updated_atstring
Latest update time of resource

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van logistiek en ecommerce.