Get order by id

GET

https://api.pack.cloud/v1/organizations/{organizationId}/orders/{orderId}

Request

Path parameters

organizationIdstring
orderIdstring

Response

OK

Body

idstring
ID of the order
brand_idstring
ID of the brand
customer_idstringnull
ID of the customer whose order is
integration_idstringnull
ID of the integration
integration_referencestringnull
Order id/reference at integration
quantity_orderedinteger
Quantity that is ordered
quantity_allocatedinteger
Quantity that is allocated to a fulfillment
quantity_shippedinteger
Quantity that is shipped (already)
quantity_unallocatedinteger
Quantity that is not (yet) allocated to a fulfillment
referencestring
Reference of the order
Shipping cost paid by customer
statusstring
Status of the order
Allowed values:createdexpectedunallocatedallocatedcanceledpartially_shippedshipped
customs_invoice_numberstringnull
Invoice number for customs
Example:#1234
customs_shipment_typestringnull
Shipment export type for customs
Allowed values:documentsgiftreturned_goodssale_goodssample
canceled_atstringnull
Cancellation time, if canceled
shipped_atstringnull
Completed time
created_atstring
Creation time of resource
updated_atstring
Latest update time of resource
shipping_preferences
updatableboolean

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van logistiek en ecommerce.