List of integration products

GET

https://api.pack.cloud/v1/organizations/{organizationId}/integration-products

Request

Path parameters

organizationIdstring

Query parameters

filter[integration_id]string
filter[integration_reference]string
filter[product_id]string
filter[status]
Allowed values:linkedunlinked
includearray
Allowed values:product

Response

OK

Body

idstring
ID of the integration product
integration_idstring
ID of the integration
integration_referencestring
Reference of the product on the integration
integration_updated_atstring
Latest update time of resource on the integration
namestring
Name of the product
Example:Pencil - Orange
brand_namestring
Name of the product brand
Example:General Pencils
codestring
Article code / SKU / reference / MPN
Example:PENCO204
Cost price of product
Regular price of product
Dimensions of product
status
Allowed values:linkedunlinked
Unit weight of product
hs_codeinteger
Harmonized System code of product
Example:96091010
country_code_of_originstring
Country code of origin
Example:CN
created_atstring
Creation time of resource
updated_atstring
Latest update time of resource
prevstringnull
Link to previous page
nextstringnull
Link to next page
per_pageinteger
Item count per page
Example:25

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van logistiek en ecommerce.