Create return refund

POST

https://api.pack.cloud/v1/organizations/{organizationId}/return-refunds

Request

Path parameters

organizationIdstring

Payload

order_idstringnull
ID of the order
return_request_idstringrequired
ID of the return request
methodstring
Refund method
Allowed values:integrationmanual
Total price of return refund
currencystringrequired
ISO 4217 code of the currency
Example:EUR
valuestringrequired
Money amount
Example:9.95
Shipping cost to include
currencystringrequired
ISO 4217 code of the currency
Example:EUR
valuestringrequired
Money amount
Example:9.95
statusstring
Refund status
Allowed values:createdrequestedpendingcompletederror
typestringrequired
Refund type
Allowed values:couponexchangemoney
quantityintegerrequired
Quantity that is solved
return_request_line_idstringrequired
ID of the return request line that is solved
Price per item

Response

Created

Body

idstring
ID of the return refund
return_request_idstring
ID of the return request
Total value of refund
Shipping cost to include
methodstring
Refund method
Allowed values:integrationmanual
remarksstring
Refund remarks
statusstring
Refund status
Allowed values:createdrequestedpendingcompletederror
typestring
Refund type
Allowed values:couponexchangemoney
created_atstring
Creation time of resource
updated_atstring
Latest update time of resource

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van logistiek en ecommerce.