Get shipment by id

GET

https://api.pack.cloud/v1/organizations/{organizationId}/shipments/{shipmentId}

Request

Path parameters

organizationIdstring
shipmentIdstring

Response

OK

Body

idstring
ID of the shipment
brand_idstringnull
ID of the chosen brand
customer_idstringnull
ID of the customer whose shipment is
barcodestringnull
The barcode that represents the shipment
Example:3STEST1000000
tracking_urlstringnull
The tracking URL provided by shipping provider
label_typestring
The chosen label type for generation
Example:pdf
referencestringnull
The reference of the shipment
Example:ORD1001
statusstring
The status of the shipment
Example:generated
typestring
Type of shipment
Allowed values:deliveryreturn
customs_invoice_numberstringnull
Invoice number for customs
Example:#1234
customs_shipment_typestringnull
Shipment export type for customs
Allowed values:documentsgiftreturned_goodssale_goodssample
created_atstring
Creation time of resource
updated_atstring
Latest update time of resource
canceled_atstringnull
Time of cancellation

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van logistiek en ecommerce.