Create export

POST

https://api.pack.cloud/v1/organizations/{organizationId}/exports

Request

Path parameters

organizationIdstring

Payload

formatstring
Format of the export
Allowed values:csvxlsx
typestringrequired
Type of the export
Allowed values:ordersproductsreturn_requests

Response

Created

Body

idstring
ID of the export
file_namestring
Name of the file
statusstring
Status of the export
Allowed values:requestedgeneratingcompletederrorexpired
typestring
Type of the export
created_atstring
Creation time of resource
updated_atstring
Latest update time of resource
expires_atstringnull
Time when export expires

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van logistiek en ecommerce.