Get users

GET

https://api.pack.cloud/v1/organizations/{organizationId}/users

Request

Path parameters

organizationIdstring

Response

OK

Body

idstring
ID of the user
firstnamestring
First name
Example:John
lastnamestring
Last name
Example:Doe
emailstring
Email address
Example:john.doe@demoshop.demo
localestring
Language of the user
Allowed values:ennl
Example:en
timezonestring
Timezone of the user
Example:Europe/Amsterdam
prevstringnull
Link to previous page
nextstringnull
Link to next page
per_pageinteger
Item count per page
Example:25

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van logistiek en ecommerce.